Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest – AWW Development Sp. z o.o. Sp.k, ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią / Pana pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych), a ponadto po uzyskaniu odrębnej zgody, w celu przedstawiania ofert zawierających treści o charakterze marketingowym przez AWW Development Sp. z o.o. Sp.k tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, jednakże nie dłużej niż 1 rok od dnia zapytania.
 4. Pani / Pan dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w celach marketingowych, jednakże nie dłużej niż 1 rok od dnia jej wyrażenia.
 5. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. prawo do sprostowania danych,
  b) prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym profilowania wobec przetwarzania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,
  c) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez przesłanie informacji o cofnięciu zgody na adres e-mail: lub  pocztą,
  d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest  dobrowolne. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie nam Pani / Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych jest   warunkiem umożliwienia przedstawiania ofert zawierających treści o charakterze marketingowym przez AWW Development Sp. z o.o. Sp. komandytowa.

Skontaktuj się z nami

507 571 000 biuro@home4you.com.pl